Disclaimer & Toegankelijkheid

Het Rijksarchief in België hecht bijzonder veel belang aan de juistheid van de gegevens op deze website. Indien u op de webpagina’s echter incorrecte of foutieve informatie vindt, kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar aos_avg@arch.be .

Verder stelt het Rijksarchief ook alles in het werk om onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te vermijden. Toch kan niet worden gegarandeerd dat de website nooit onderbroken wordt of niet met andere technische problemen kampt.

INTELLECTUELE EIGENDOM. De wetenschappelijke, culturele en educatieve inhoud die afkomstig is van de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers (teksten, beeldmateriaal en multimedia) wordt beschermd door het auteursrecht. Deze informatie kan echter wel gratis worden gebruikt, zij het alleen voor persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Wanneer voorafgaande toestemming vereist is voor het gebruik of de reproductie van informatie, worden de gebruiksbeperkingen expliciet vermeld.

De structuur, de lay-out, de grafische onderdelen, de vormgeving en de logo’s die voor de website www.belgischeburgers14-18.arch.be worden gebruikt, zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van het Rijksarchief en zijn eventuele leveranciers of partners.

Sommige grafische elementen die op de website geraadpleegd kunnen worden, zijn door derden geleverd en kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn; dat betekent dat ze maar beperkt gebruikt en gereproduceerd mogen worden en dat daarvoor vooraf de toestemming van de auteur moet worden gevraagd.

De website www.belgischeburgers14-18.arch.be kan links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover het Rijksarchief technisch of inhoudelijk geen controle heeft. Het Rijksarchief kan bijgevolg geen enkele garantie bieden wat de volledigheid of exactheid van de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites betreft.

Het rijksarchief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het raadplegen of gebruiken van de websites of van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de websites waarnaar deze website verwijst.

PERSOONSGEGEVENS. De persoonsgegevens die via het online formulier worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij het Rijksarchief en worden alleen aangewend om de communicatie met de aanvrager te vereenvoudigen; elk ander gebruik is uitgesloten.

GOOGLE ANALYTICS. De website www.belgischeburgers14-18.arch.be wordt geanalyseerd door Google Analytics, een service van Google om websites te analyseren. Google Analytics gebruikt "cookies" om de website te helpen bij de analyse van het gebruik dat de internetters van de website maken. De door de cookies gegenereerde gegevens betreffende uw gebruik van de website (waaronder ook uw IP-adres) worden door Google overgemaakt en opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te beoordelen en om voor de beheerders rapporten op te stellen over de activiteit op de website; bovendien levert Google nog meer diensten met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik.

Google kan deze gegevens aan derden meedelen indien hij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer deze derden deze gegevens verwerken voor rekening van Google. Google zal uw IP-adres niet vergelijken met om het even welke andere gegevens die Google bewaart. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door in uw browser de juiste parameters te selecteren. Door cookies te deactiveren kunt u van bepaalde functies op deze website misschien echter geen gebruik maken.

Door deze website te gebruiken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw persoonsgegevens door Google worden gebruikt onder de voorwaarden en voor de doeleinden die hierboven beschreven staan.